Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de licență: planurile de învățământ și fișele disciplinelor (2022-2023)

Calculatoare engleza

Plan învățământ Calculatoare engleză 2022 - 2023

Fise disciplina an 1

1. Mathematical Analysis_I (Differential calculus)
2. Linear algebra and analytical geometry
3. Special mathematics I
4. Logic design
5. Computer programming
6. Physics
7. Foreign Language I (English, French, German)
  sem 2
8. Mathematical Analysis_II (Integral calculus and differential equations)
9. Assembly Language Programming
10. Electrotechnics
11. Digital system design
12. Data structures and algorithms
13. Foreign Language II (English, French, German)
14. Sport I

 

Fise disciplina an 2

15. Electronic measurements and sensors
16. Fundamental algorithms
17. Analog and digital circuits
18. Object oriented programming
19. Databases
20. Special mathematics in engineering
21. Foreign Language I (English, French, German - Technical documents elaboration)
  sem 2
22. Systems theory
23. Computer architecture
24. Numerical methods
25. Fundamental programming techniques
26. Operating systems
27. Computer-aided graphics
28. Foreign Language II (English, French, German) - Technical documents elaboration
29. Sport II

 

Fise disciplina an 3

30. Design with microprocessors
31. Structure of computer systems
32. Functional programming
33. Software engineering
34. Artificial intelligence
35. Economic law
36. Graphic processing
  sem 2
37. Logic programming
38. Formal languages and translators
39. Computer networks
40. Image processing
41. Software design
42. Intelligent systems
43. Practical work in the domain of study
44. Practical work in the specialization

 

Fise disciplina an 4

45. Distributed systems
46.1. Database design
46.2. Computer networks design
47.1. Operating systems design
47.2. User interface design
48.1. Pattern recognition systems
48.2. Translators design
49.1. Marketing
49.2. Personal and professional development
50. Project management
51. Management and communication
  sem 2
52. Project elaboration methodology
53. Information systems
54.1. Knowledge based systems
54.2. Parallel programming
55.1. Input-output systems and peripheral devices
55.2. Parallel and distributed Computing
56. Communication protocols and networks project
57. Graduation project
58. Practical work for the graduation project
59. Graduation project defense

Calculatoare romana si Tehnologia Informatiei

Plan învățămînt Calculatoare română 2022 - 2023

Plan învățămînt Tehnologia Informației 2022 - 2023

Fise disciplina an 1

1. Analiza matematica I (Calcul diferential) seria A  seria B
2. Algebra liniara si geometrie analitica seria A  seria B
3. Matematici speciale seria A  seria B
4. Proiectare logica A + B
5. Programarea calculatoarelor A + B
6. Fizica seria A seria B
7. Limba straina I (engleza, franceza, germana)
 sem. 2
8. Analiza matematica II (Calcul integral si ecuatii diferentiale) seria A  seria B
9. Programare in limbaj de asamblare A + B
10. Electrotehnica
11. Proiectarea sistemelor numerice A + b
12. Structuri de date si algoritmi
13. Limba straina II (engleza, franceza, germana)
14. Sport I

 

Fise disciplina an 2

15. Masurari electronice si senzori
16. Algoritmi fundamentali
17. Circuite analogice si numerice
18. Programare orientata pe obiect
19. Baze de date seria A  seria B
20. Matematici speciale in inginerie seria A  seria B
21. Limba straina I (engleza, franceza, germana ) - Redactarea documentelor tehnice
 sem. 2
22. Teoria sistemelor
23. Arhitectura calculatoarelor
24. Metode numerice seria A + B
25. Tehnici de programare fundamentale
26. Sisteme de operare
27. Grafică asistată de calculator
28. Limba straina II (engleza, franceza, germana) - Redactarea documentelor tehnice
29. Sport II

 

Fise disciplina an 3

30. Proiectare cu microprocesoare
31. Structura sistemelor de calcul seria A
32. Programare funcţională
33. Inginerie software
34. Inteligenţă artificială seria A  seria B
35. Legislatie economica
36. Prelucrare grafică seria A  seria B
 sem. 2
37. Programare logică
38. Limbaje formale şi translatoare
39. Reţele de calculatoare
40. Procesarea imaginilor seria A  seria B
41. Proiectare software
42. Sisteme inteligente
43. Practica de domeniu
44. Practica de specialitate

 

Fise de disciplina an 4 Calculatoare romana

45. Sisteme distribuite
46.1. Proiectarea bazelor de date
46.2. Proiectarea retelelor de calculatoare
47.1. Proiectarea sistemelor de operare
47.2. Proiectare interfete utilizator
48.1. Sisteme de recunoastere a formelor
48.2. Proiectarea translatoarelor
49.1. Marketing
49.2. Dezvoltare personala si profesionala
50. Managementul proiectelor
51. Management si comunicare
 sem. 2
52. Metodologia intocmirii proiectelor
53. Sisteme informatice
54.1. Sisteme bazate pe cunostinte
54.2. Programare paralela
55.1. Sisteme de intrare - iesire si echipamente periferice
55.2. Calcul paralel si distribuit
56. Proiect protocoale si retele de comunicatii
57. Elaborarea proiectului de diploma
58. Practica pentru proiectul de diploma
59. Sustinere proiect de diploma

 

Fise de disciplina an 4 Tehnologia Informatiei

45. Sisteme informatice distribuite
46.1. Informatica industriala
46.2. Tehnologii multimedia
47.1. Interactiune om calculator
47.2. Administrarea bazelor de date
48.1. Administrarea sistemelor de operare
48.2. Sisteme expert
49.1. Marketing
49.2. Dezvoltare personala si profesionala
50. Mentenanta sistemelor informatice
51. Sisteme de calitate in TI
  sem. 2
52. Metodologia intocmirii proiectelor
53. Dezvoltarea si integrarea sistemelor informatice
54.1. Securitatea sistemelor si aplicatiilor
54.2. Dezvoltarea aplicatiilor WEB
55.1. Administrarea retelelor de calculatoare
55.2. Tehnologii Wireless si dispozitive mobile
56. Proiect protocoale si retele de comunicatii
57. Elaborarea proiectului de diploma
58. Practica pentru proiectul de diploma
59. Sustinere proiect de diploma