Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de master - sesiunea de absolvire februarie 2022

Ultima actualizare: 16.12.2021

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de inscrierea, predarea și susținerea examenului de disertatie!

- Înscrierea on-line pe site-ul Departamentului de Informatică al UTC-N (websinu.utcluj.ro) : 8 - 9 februarie 2022

- Predarea on-line a lucrărilor : 8 - 10 februarie 2022 până la ora 16:00

- Predarea on-line a sintezei : 8 - 10 februarie 2022, până la ora 16:00

- Predarea on-line a prezentării lucrării de disertație (format PDF, PowerPoint): 10 februarie, până la ora 20:00

- Susținerea on-site (față în față) a lucrărilor de disertație: 11 februarie 2022

Comisii absolvire master 2020-2021

Metodologie privind susținerea lucrării de disertație

Șablon lucrare disertație: doc LaTex
Model copertă (română): pdf
Model copertă (englezã): pdf
Model sinteză (română): doc
Model sinteză (engleză): doc