Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de licență - sesiunea de absolvire februarie 2022

Ultima actualizare: 10.02.2022

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de inscrierea, predarea și susținerea examenului de licență!

- Inscrierea on-line pe site-ul Departamentului de Informatică al UTC-N (websinu.utcluj.ro) : 1 februarie 2022 - 7 februarie 2022

- Predarea on-line a lucrărilor la secretarii de comisii: 7 februarie 2022, până la ora 23:59

- Predarea on-line a sintezei la secretarii de comisii: 7 februarie 2022, până la ora 23:59

- Predarea on-line a prezentarii lucrarii de licenta (format PDF, PowerPoint): 9 februarie 2022, pana la ora 20:00

- Susținerea on-site (față în față) a lucrărilor de licență: 10 februarie 2022

IMPORTANT!

Vă informăm că absolventii vor putea participa la examenul de sustinere a licentelor, doar cu declarația COVID, disponibila aici https://ac.utcluj.ro/anunt/declaratie-covid-pentru-sesiune.html, completata.

Secretarii de comisii le vor aduna, înainte de intrarea studenților in sala de sustinere.

Comisii absolvire licenta - 2020-2021

Metodologie privind examenul de licenta

1. Pentru a fi vizibila prezentarea aplicatiei practice membrilor comisiei si publicului, se va folosi aplicatia Microsoft Teams. Din acest motiv, pe calculatorul pe care ruleaza aplicatia practica trebuie sa fie instalat Microsoft Teams iar studentii vor prezenta aplicatia prin partajarea ecranului.

2. NOTA! Cu privire la paragraful de mai jos din metodologia de sustinere a licentelor:

“a) Toți absolvenții planificați pentru o anumită serie de prezentări trebuie să fie prezenți în sală cu 30 minute înaintea începerii seriei respective, pentru a-și copia prezentarea pe calculatorul dedicat prezentărilor. Nu se acceptă prezentări de pe alte calculatoare!”

In sesiunea din februarie 2022, datorita contextului epidemiologic, secretarul de comisie va fi cel responsabil de copierea prezentarilor studentilor pe calculatorul dedicat prezentarilor din sala de sustinere.

Astfel, studentii vor incarca prezentarile in Moodle accesand acest link https://moodle.cs.utcluj.ro/mod/assign/view.php?id=32627 pana in data de 9 februarie, ora 20:00.

3. NOTĂ: Studenții care participă în alte țări la programe internaționale sau prezintă o dovadă medicală validă că nu se pot prezenta fizic la susținerea licenței, pot susține on-line cu acordul președintelui comisiei. Absolventul aflat într-o astfel de situație va trebui să trimită pe adresa de mail Cristina.Pop@cs.utcluj.ro până în 31 ianuarie 2022, după caz, dovada medicală sau documentul pe baza căruia participă la programul respectiv, și să menționeze că solicită să susțină lucrarea online.

4. NOTA: In sesiunea din februarie 2022 NU se predau lucrările în format tipărit!

Șablon licență (română): doc LaTex
Șablon licență (engleză): doc LaTex
Model copertă (română): pdf
Model copertă (engleză): pdf
Model sinteză (română): doc
Model sinteză (engleză): doc

Programare susținere licență Comisia 3

Programare susținere licență Comisia 4

Programare susținere licență Comisia 5