Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Legenda sălilor

ORAR HIBRID

  Revizia Data ultimei modificări:

Anul I licenţă romana

v2 08.10.2021

Anul I licenta engleza

v2 08.10.2021
   

 

Anul II licenţă romana

v2 08.10.2021

Anul II licenta engleza

v2 08.10.2021
   

 

Anul III licenţă romana

v2 08.10.2021

Anul III licenta engleza

v2 08.10.2021
   

 

Anul IV licenţă Calculatoare

v2 08.10.2021

Anul IV licenta Tehnologia Informatiei

v2 08.10.2021

Anul IV licenta Calculatoare engleza

v2 08.10.2021
   

 

Anul I master

v2 08.10.2021

Anul I master CSC

v2 08.10.2021
   

 

Anul II master

v2 08.10.2021

Anul II master CSC

v2 08.10.2021