Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Legenda sălilor

IMPORTANT!

Senatul universitar întrunit ieri, 20.10.2020 în ședință extraordinară online, a hotărât suspendarea temporară, începând cu data de 21.10.2020, pe o perioadă de 14 zile, a activităților didactice care presupun prezența față în față, acestea desfășurându-se online (scenariul 3) în toate facultățile din Cluj-Napoca ale UTCN precum și în extensiile acestora, cu reevaluarea situației la expirarea intervalului.

  Revizia Data ultimei modificări:

Anul I licenţă romana

v7 14.10.2020

Anul I licenta engleza

v2 27.09.2020
   

 

Anul II licenţă romana

v6 04.11.2020

Anul II licenta engleza

v4 23.10.2020
   

 

Anul III licenţă romana

v8 04.11.2020

Anul III licenta engleza

v8 12.11.2020
   

 

Anul IV licenţă Calculatoare

v6 14.10.2020

Anul IV licenta Tehnologia Informatiei

v5 14.10.2020

Anul IV licenta Calculatoare engleza

v3 14.10.2020
   

 

Anul I master

v3 10.10.2020

Anul I master CSC

v3 10.10.2020
   

 

Anul II master

v3 04.10.2020

Anul II master CSC

v3 30.09.2020