Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat - sesiunea de admitere iulie 2021

Ultima actualizare: 30.07.2021, ora 8:00

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

Rezultate finale sesiunea iulie - 29 iulie 2021

Admisi - ordonare pe specializari

Admisi - candidati internationali

Eliminati

Eliminati internationali

Confirmarea locurilor ocupate în urma unor glisări se va face la secretariatul facultății (Str. Baritiu 26-28, sala 45) până cel târziu în data de 27 august 2021.

IMPORTANT!

Candidatii admisi la masterul COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC) trebuie sa completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro inaintea inceperii anului universitar Cerere optionale an 1 master CSC

Candidatii admisi la specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD), trebuie sa completeze cererea pentru cursurile optionale si sa o trimita prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, inaintea inceperii anului universitar Cerere optiuni master - 2021 - 2022

Rezultate după soluţionarea contestaţiilor - 26 iulie 2021

Admisi - ordonare pe specializari

Admisi - candidati internationali

Eliminati internationali

In asteptare internationali

Procese verbale de solutionare a contestatiilor depuse CTI-MAS70 CTI-Mld8

Anunt:  Pentru a se evita aglomerarea din timpul confirmarilor, actele vor fi depuse in 3 sali alaturate (M04, M03 si M00).  La fiecare sala va fi afisata pe usa specializarea pt care se predau actele.

Rezultate inițiale admitere master sesiunea 23 iulie 2021

Admisi - ordonare pe specializari

Admisi - candidati internationali

Eliminati

Eliminati internationali

In asteptare - internationali

 

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Calendar admitere master

Inscrierea online: 19 – 21 iulie 2021, pana la ora 14.00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu on-line : 23 iulie conform programării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate : 23 – 25 iulie

Contestatii: 26 iulie (până la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 26 iulie dupa ora 13.00

Afișare rezultate dupa contestatii: 26 iulie (seara)

Confirmarea locurilor: 27 – 28 iulie, între orele 8-14 sala M04 (str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie

Modalitatea de desfășurare a interviului:

Pe planificarea interviurilor (care va fi postată în ziua anterioară interviului), fiecărei comisii îi va fi asociat un link pentru meeting-ul corespunzător. Vă rugăm accesați doar link-ul comisiei la care sunteți asignați și să fiți pregătiți să intrați în ordinea planificată. Va trebui să aveți camera și microfonul activate. Interviurile vor fi înregistrate.

Vă rugăm ca, atunci când accesați link-ul meeting-ului, să vă asigurați că v-ați introdus numele real, ca să poată vedea secretarul comisiei că sunteți prezenți și să vă poată accepta în meeting la momentul potrivit. Trebuie să aveți pregătit actul de identitate pentru identificare. De asemenea, să aveți cât mai la îndemână documentul cu propunerea de proiect, ca să puteți răspunde la întrebările asupra lui. După ce sunteți acceptat în meeting și vă prezentați, vă rugăm să arătați la cameră actul de identitate, apoi veți răspunde la întrebările comisiei, iar la încheierea interviului veți ieși din meeting.

Planificare interviu - Comisia 1 + QR

Planificare interviu - Comisia 2 + QR

Planificare interviu - Comisia 3 + QR

Planificare interviu - Comisia 4 + QR

Planificare interviu - Comisia 5 + QR

Planificare interviu - Comisia 6 + QR

Planificare interviu - Comisia 7 + QR

 

Pentru confirmări (27 și 28 iulie între orele 8-14 sala M04), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele încărcate pe platforma online, în original (sau copii legalizate pe care le veți lăsa la dosar), astfel:
  1. certificat de naștere și carte de identitate – pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a celor listate din platformă
  2. adeverința medicală
  3. declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România
  4. alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz)
  5. în plus, 2 poze ¾ cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 2. Candidații declarați admiși la buget vor aduce în plus diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original (promoția curentă).
 3. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1:
  1. vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 200 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este nereturnabilă.
  2. vor aduce copie după adeverința de absolvire (absolvenții UTCN), dacă în momentul înscrierii au încărcat online doar declarația că vor aduce adeverința la confirmarea locului

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atasat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.