Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat - sesiunea de admitere iulie 2019

Ultima actualizare: 16.07.2019

Formulare

  1. Cerere de înscriere
  2. Propunere de proiect
  3. Regulament admitere master
  4. Metodologie admitere master Facultatea de Automatică și Calculatoare

Programe de studiu

Complemente de Știința Calculatoarelor
Inginerie Software
Inteligență și Viziune Artificială
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul
Tehnologia Informației în Economie

Calendar admitere sesiunea Iulie 2019

Calendar de desfășurare a admiterii la master 2019

Perioada de înscriere și de depunere a propunerii de proiect:
16-18 iulie între orele 9-14, la secretariatul Dep. de Calculatoare (sala M04), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca
Taxa de admitere se plătește în sala M04 înainte de predarea dosarului
Candidații care nu sunt absolvenți UTC-N trebuie să treacă mai întâi pe la Secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare, sala 45 pentru a fi introduși în baza de date

Interviu:
19 iulie, conform planificării afișate după perioada de înscriere (sală, oră)

Afișarea rezultatelor:
19-23 iulie 2019

Depunerea contestațiilor:
24 iulie 2019 între orele 12 - 14 la secretariatul Dep. de Calculatoare (sala M04), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

Soluționarea contestațiilor:
24 iulie 2019, după ora 14;

Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor:
24 iulie 2019 (seara);

Confirmarea locurilor:
25-26 iulie 2019 între orele 9-14 secretariatul Dep. de Calculatoare (sala M04), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;

Afișarea rezultatelor finale din sesiunea din vară:
26 iulie 2019 (seara).

Confirmarea locurilor ocupate în urma unor glisări se va face la secretariatul facultății până cel târziu în data de 3 septembrie 2019.

Planificare interviuri admitere master 19 iulie 2019

Rezultate inițiale admitere master sesiunea 19 iulie 2019

Admisi alfabetic – pe specializari
Admisi – ordonare dupa medie pe specializari
Admisi –lista completa ordonare alfabetica
Rezultate etnici romani
RESPINSI IN ASTEPTARE

Notă: Există șanse mari de suplimentare a locurilor de la buget, caz în care locurile suplimentare vor fi redistribuite pe cele 6 specializări în ordinea mediilor și opțiunilor (pentru candidații care își confirmă locul și nu au intrat la prima lor opțiune).

Rezultate după soluţionarea contestaţiilor - 24 iulie 2019

Admisi alfabetic – pe specializari - 24.07.2019
Admisi – ordonare dupa medie pe specializari – 24.07.2019
Admisi –lista completa ordonare alfabetica – 24.07.2019
Rezultate etnici romani
RETRASI

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul obţinut prin concurs astfel:

  • Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget prin depunerea diplomei de licenţă sau a adeverinţei de absolvire (pentru promoţia curentă) în original;
  • Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă prin achitarea taxei de 500 de lei, care va constitui o parte a taxei de şcolarizare.

Rezultate finale sesiunea iulie - 26 iulie 2019

Admisi alfabetic – pe specializari - 26.07.2019
Admisi – ordonare dupa medie pe specializari – 26.07.2019
Admisi –lista completa ordonare alfabetica – 26.07.2019
Rezultate etnici romani
RETRASI – 26.07.2019

IMPORTANT: Până la sfârșitul perioadei de confirmări vă rugăm să mai verificati listele, pentru că dacă se va suplimenta numărul de locuri se vor mai produce glisări, și va trebui să confirmați noul statut. Confirmarea locurilor ocupate în urma unor glisări se va face la secretariatul facultății (sala 45) până cel târziu în data de 3 septembrie 2019.

IMPORTANT PT CANDIDAȚII ADMIȘI LA COMPLEMENTE DE ȘTIINȚA CALCULATOARELOR (CSC)
Trebuie să se completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplină opțională, cerere care se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare sau se trimite prin e-mail pe adresa înaintea începerii anului universitar Cerere opționale an 1 master CSC