Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat - sesiunea de admitere septembrie 2023

Ultima actualizare: 18.09.2023

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

Rezultate finale admitere master sesiunea septembrie - 18.09.2023

Admisi - ordonare pe specializari

Respinsi

IMPORTANT!

Candidatii admisi la masterul COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC) trebuie sa completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 20.09.2023 Cerere optionale an 1 master CSC

Candidatii admisi la specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD), trebuie sa completeze cererea pentru cursurile optionale si sa o trimita prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, pana in data de 20.09.2023 Cerere optiuni master - 2022 - 2023

Pentru confirmarea locului (18 septembrie între orele 9-14 sala M04, Barițiu 28, Cluj-Napoca), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele pe care le-au încărcat pe platforma online, în original și copie (originalul, dacă nu este necesar la dosar, va fi utilizat pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a copiilor), astfel:
  1. certificat de naștere și carte de identitate
  2. adeverința medicală în original (NU copie), rămâne la dosar
  3. declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România - în original, NU copie
  4. diploma de licență și suplimentul la diplomă în original și copie (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original și copie (promoția curentă).
  5. propunerea de proiect cu care v-ați prezentat la interviu
  6. alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz); de ex.:
 • documentul justificativ pt. scutirea de taxă, dacă se referă la alte situații decât certificat de deces, este necesar în original
 • pentru certificat de deces, vă rugăm să aduceți original și copie, la fel pentru certificat de căsătorie
 • adeverință privind nr. de ani urmați la master la buget
  1. 2 poze ¾ ale candidatului, cu numele complet + inițiala tatălui scrise pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
  2. fișa de înscriere, listată de pe platforma de înscriere (să vă asigurați că e ultima variantă)
 1. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1, vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP) (conform https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe) și vor aduce dovada plății listată.

15 septembrie 2023: Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 14.09.2022 rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

Rezultate inițiale admitere master sesiunea septembrie - 14.09.2023

Admiși - ordonare pe specializări

Respinși

Planificare interviu admitere - 14.09.2023

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Perioada de înscriere și de depunere a propunerii de proiect (online): 11 – 12 septembrie 2023, până la ora 14.00

Interviu (fizic): 14 septembrie 2023, conform planificării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate preliminare : 14 septembrie

Depunerea eventualelor contestații: 15 septembrie (până la ora 13.00), pe adresa contestatiiadmitere@utcluj.ro

Soluționare contestații: 15 septembrie după ora 13.00

Afișare rezultate după contestații: 15 septembrie (seara)

Confirmarea locurilor: 18 septembrie între orele 9-14 sala M04 (Cluj-Napoca, str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie (seara)

 

Acte necesare pentru înscriere, conform cu Art. 3.5 din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024 (a se consulta și pagina https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#modalitate-admitere - in curs de actualizare):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) (numai pentru promoții anterioare);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art.3.3(2) din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.