Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat: planurile de învățământ și fișele disciplinelor (2023-2024)

Optionale master

Specializarea COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC)

La anul 1, sem 2 se alege o disciplină opțională, oricare dintre cele de la pozițiile 9.10 – 9.17. Se completează o cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 20.09.2023. Cerere optionale an 1 master CSC

La anul 2, sem 3 se aleg 3 discipline opționale, câte una din fiecare pachet opțional, a câte 6 credite fiecare. Se completează o cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 20.09.2023. Atenție la disciplinele care se dublează, să nu fie bifate de mai multe ori! Cerere optionale an 2 master CSC

Specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD)

Se completeaza o cerere pentru cursurile optionale si se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, pana in data de 20.09.2023. Cerere optiuni master - 2023 - 2024

Complemente de Știința Calculatoarelor - Complements of Computer Science

Plan de învățământ Complemente de Știința Calculatoarelor (2023 - 2024)

Fise de disciplina an 1

1. Bazele arhitecturilor de calculatoare
2. Programarea calculatoarelor
3. Baze de date
4. Statistica si probabilitati
5. Practica 1
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (FAC)
301.00 Voluntariat 1 (FAC)
 sem. 2
6. Bazele programarii OO
7. Structuri de date si algoritmi
8. Proiectare software
9.10 Sisteme bazate pe cunostinte
9.11 Administrarea retelelor de calculatoare
9.12 Dezvoltarea aplicatiilor WEB
9.13 Procesarea imaginilor
9.14 Securitatea sistemelor si aplicatiilor
9.15 Tehnologii Wireless si dispozitive mobile
9.16 Sisteme de operare
9.17 Tehnici de programare fundamentale
10. Practica 2
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale (FAC)
203.10 Comunicare educationala (FAC)
203.20 Metodologia cercetarii educationale (FAC)
203.30 Orientari moderne in teoria si practica evaluarii (FAC)
302.00 Voluntariat 2 (FAC)

 

Fise de disciplina an 2

11. Algoritmi fundamentali
12. Retele de calculatoare
13.1 Informatica industriala
13.2 Tehnologii multimedia
13.3 Proiectarea interfetelor utilizator
13.4 Sisteme distribuite
14.1 Administrarea Sistemelor de Operare
14.2 Sisteme de recunoastere a formelor
14.3 Administrarea bazelor de date
15.1 Administrarea bazelor de date~1
15.2 Sisteme distribuite~1
15.3 Inteligenta Artificiala
15.4 Administrarea Sistemelor de Operare~1
16. Etica si integritate academica
204.00 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
205.10 Managementul organizatiei scolare (FAC)
205.20 Educatie metacognitiva (FAC)
205.30 Educatie interculturala (FAC)
303.00 Voluntariat 3 (FAC)
 sem. 2
17. Practica de cercetare
18. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
19. Elaborarea lucrarii de disertatie
20. Sustinere lucrare de disertatie
206.00 Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
207.00 Examen de absolvire: nivelul II (FAC)
304.00 Voluntariat 4 (FAC)

Inginerie Software - Software Engineering

Plan de învățământ Inginerie Software (2023 - 2024)

Fise de disciplina an 1

1.1 Sisteme de Agenti Inteligenti
1.2 Interfata Om Calculator
1.3 Sisteme de Calcul Dedicate
2. Retele de Calculatoare
3. Sisteme Distribuite
4. Viziune Artificiala
5. Proiect IS 1
6. Activitate de Cercetare 1
100.00 Modele matematice destinate invatarii automate (FAC)
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (FAC)
301.00 Voluntariat 1 (FAC)
 sem. 2
7.1 Statistica si Probabilitati
7.2 Limbaje si Sisteme de Tipuri
7.3 Algoritmi si Calculabilitate
8.1 Sisteme Interactive
8.2 Informatica Industriala
8.3 Proiectare folosind Tehnologia FPGA
9. Managementul Proiectelor
10. Procesarea fluxurilor de date in sisteme distribuite pe scara larga
11. Proiect IS 2
12. Activitate de Cercetare 2
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale (FAC)
203.10 Comunicare educationala (FAC)
203.20 Metodologia cercetarii educationale (FAC)
203.30 Orientari moderne in teoria si practica evaluarii (FAC)
302.00 Voluntariat 2 (FAC)

 

Fise de disciplina an 2

13. Ingineria Programarii
14. Fiabilitatea Programelor
15. Sisteme Tranzactionale
16. Etica si integritate academica
17. Proiect IS 3
18. Activitate de Cercetare 3
204.00 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
205.10 Managementul organizatiei scolare (FAC)
205.20 Educatie metacognitiva (FAC)
205.30 Educatie interculturala (FAC)
303.00 Voluntariat 3 (FAC)
 sem. 2
19. Practica de cercetare
20. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
21. Elaborare lucrare de disertatie
22. Sustinere lucrare de disertatie
206.00 Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
207.00 Examen de absolvire: nivelul II (FAC)
304.00 Voluntariat 4 (FAC)

Inteligență și Viziune Artificială - Artificial Intelligence and Vision

Plan de învățământ Inteligență și Viziune Artificială (2023 - 2024)

Fise de disciplina an 1

1.1 Sisteme de Agenti Inteligenti
1.2 Interfata Om Calculator
1.3 Sisteme de Calcul Dedicate
2. Retele de Calculatoare
3. Sisteme Distribuite
4. Viziune Artificiala
5. Proiect IVA 1
6. Activitate de Cercetare 1
100.00 Modele matematice destinate invatarii automate (FAC)
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (FAC)
301.00 Voluntariat 1 (FAC)
 sem. 2
7.1 Statistica si Probabilitati
7.2 Limbaje si Sisteme de Tipuri
7.3 Algoritmi si Calculabilitate
8.1 Sisteme Interactive
8.2 Informatica Industriala
8.3 Proiectare folosind Tehnologia FPGA
9. Web Semantic si Agenti
10. Viziune Artificiala pentru Roboti Mobili
11. Proiect IVA 2
12. Activitate de Cercetare 2
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale (FAC)
203.10 Comunicare educationala (FAC)
203.20 Metodologia cercetarii educationale (FAC)
203.30 Orientari moderne in teoria si practica evaluarii (FAC)
302.00 Voluntariat 2 (FAC)

 

Fise de disciplina an 2

13. Ingineria Programarii
14. Prelucrarea limbajului natural
15. Realitate Virtuala
16. Etica si integritate academica
17. Proiect IVA 3
18. Activitate de Cercetare 3
204.00 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
205.10 Managementul organizatiei scolare (FAC)
205.20 Educatie metacognitiva (FAC)
205.30 Educatie interculturala (FAC)
303.00 Voluntariat 3 (FAC)
 sem. 2
19. Practica de cercetare
20. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
21. Elaborare lucrare de disertatie
22. Sustinere lucrare de disertatie
206.00 Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
207.00 Examen de absolvire: nivelul II (FAC)
304.00 Voluntariat 4 (FAC)

Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite - Communication Networks and Distributed Systems

Plan de învățământ Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (2023 - 2024)

Fise de disciplina an 1

1.1 Sisteme de Agenti Inteligenti
1.2 Interfata Om Calculator
1.3 Sisteme de Calcul Dedicate
2. Retele de Calculatoare
3. Sisteme Distribuite
4. Viziune Artificiala
5. Proiect RCSD 1
6. Activitate de Cercetare 1
100.00 Modele matematice destinate invatarii automate (FAC)
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (FAC)
301.00 Voluntariat 1 (FAC)
 sem. 2
7.1 Statistica si Probabilitati
7.2 Limbaje si Sisteme de Tipuri
7.3 Algoritmi si Calculabilitate
8.1 Sisteme Interactive
8.2 Informatica Industriala
8.3 Proiectare folosind Tehnologia FPGA
9. Comunicatii Wireless si Mobile
10. Servicii si Aplicatii in Cloud
11. Proiect RCSD 2
12. Activitate de Cercetare 2
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale (FAC)
203.10 Comunicare educationala (FAC)
203.20 Metodologia cercetarii educationale (FAC)
203.30 Orientari moderne in teoria si practica evaluarii (FAC)
302.00 Voluntariat 2 (FAC)

 

Fise de disciplina an 2

13. Ingineria Programarii
14. Securitatea Informatiei
15. Sisteme Digitale de Comunicatii
16. Etica si integritate academica
17. Proiect RCSD 3
18. Activitate de Cercetare 3
204.00 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
205.10 Managementul organizatiei scolare (FAC)
205.20 Educatie metacognitiva (FAC)
205.30 Educatie interculturala (FAC)
303.00 Voluntariat 3 (FAC)
 sem. 2
19. Practica de cercetare
20. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
21. Elaborare lucrare de disertatie
22. Sustinere lucrare de disertatie
206.00 Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
207.00 Examen de absolvire: nivelul II (FAC)
304.00 Voluntariat 4 (FAC)

Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul - Information and Computing System Security

Plan de învățământ Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (2023 - 2024)

Fise de disciplina an 1

1. Probleme de securitate la nivel de cod sursă
2. Securitatea informațiilor
3. Inginerie inversă și analiza de software malițios
4.1 Dezvoltarea aplicațiilor Android și securitatea dispozitivelor mobile
4.2 Programare și securitate la nivelul arhitecturii x86-64
5. Activitate de Cercetare 1
100.00 Modele matematice destinate invatarii automate (FAC)
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (FAC)
301.00 Voluntariat 1 (FAC)
 sem. 2
6. Dezvoltarea și securitatea modulelor kernel
7. Auditul sistemelor informatice și managementul riscurilor de securitate
8. Securitate Web
9.1 Sisteme de date masive și securitatea calculatoarelor
9.2 Sisteme de securitate bazate pe hardware și virtualizare
10. Activitate de Cercetare 2
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale (FAC)
203.10 Comunicare educationala (FAC)
203.20 Metodologia cercetarii educationale (FAC)
203.30 Orientari moderne in teoria si practica evaluarii (FAC)
302.00 Voluntariat 2 (FAC)

 

Fise de disciplina an 2

11. Tratarea incidentelor de securitate și investigarea datelor digitale
12. Elemente de securitate în configurarea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare
13. Testarea vulnerabilității sistemelor informatice
14.1 Modele matematice pentru securitatea calculatoarelor
14.2 Criptografie aplicată
15. Etica si integritate academica
16. Activitate de Cercetare 3
204.00 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
205.10 Managementul organizatiei scolare (FAC)
205.20 Educatie metacognitiva (FAC)
205.30 Educatie interculturala (FAC)
303.00 Voluntariat 3 (FAC)
 sem. 2
17. Practica de cercetare
18. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
19. Elaborare lucrare de disertatie
20. Sustinere lucrare de disertatie
206.00 Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
207.00 Examen de absolvire: nivelul II (FAC)
304.00 Voluntariat 4 (FAC)

Tehnologia Informației în Economie - Information Technology in Economics

Plan de învățământ Tehnologia Informației în Economie (2023 - 2024)

Fise de disciplina an 1

1. Ingineria Programarii
2. Retele de Calculatoare
3. Sisteme Distribuite
4. Bazele Economiei
5. Proiect TIE 1
6. Activitate de Cercetare 1
100.00 Modele matematice destinate invatarii automate (FAC)
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (FAC)
301.00 Voluntariat 1 (FAC)
 sem. 2
7. Statistica si probabilitati
8. Baze de date
9. Managementul Proiectelor
10. Modelarea proceselor de business
11. Proiect TIE 2
12. Activitate de Cercetare 2
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale (FAC)
203.10 Comunicare educationala (FAC)
203.20 Metodologia cercetarii educationale (FAC)
203.30 Orientari moderne in teoria si practica evaluarii (FAC)
302.00 Voluntariat 2 (FAC)

 

Fise de disciplina an 2

13. Tehnologii Web pentru e-business
14. Data warehouse si Business Intelligence
15. Blockchain
16. Etica si integritate academica
17. Proiect TIE 3
18. Activitate de Cercetare 3
204.00 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
205.10 Managementul organizatiei scolare (FAC)
205.20 Educatie metacognitiva (FAC)
205.30 Educatie interculturala (FAC)
303.00 Voluntariat 3 (FAC)
 sem. 2
19. Practica de cercetare
20. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
21. Elaborare lucrare de disertatie
22. Sustinere lucrare de disertatie
206.00 Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal, dupa caz) (FAC)
207.00 Examen de absolvire: nivelul II (FAC)
304.00 Voluntariat 4 (FAC)