Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat - sesiunea de admitere iulie 2024

Ultima actualizare: 15.04.2024

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)

Inteligență și Viziune Artificială (IVA)

Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)

Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)

Tehnologia Informației în Economie (TIE)

Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Calendar admitere master

Înscrierea și depunerea propunerii de proiect : 19 – 22 iulie 2024, până la ora 15.00

Interviu : 24 iulie 2024, conform planificării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate preliminare : 24 iulie 2024 (după-masa)

Depunerea eventualelor contestații: 25 iulie 2024 (conform regulamentului, contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale, pe adresa contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 26 iulie 2024

Afișare rezultate după contestații: 26 iulie 2024 (seara)

Confirmarea locurilor: 29 – 30 iulie 2024, între orele 8-14 sala M04 (Cluj-Napoca, str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie 2024 (seara)

Confirmarea locurilor ocupate după glisări: 31.08.2024, la secretariatul Facultății AC.

 

Acte necesare pentru înscriere, conform cu Art. 3.5 din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2024/2025:

  1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.
  2. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) (numai pentru promoții anterioare);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art.3.3 (2) din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2024/2025);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

  • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de master de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (aici găsiți Anexa 2: Sablon proiect).

  1. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2024/2025:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

  1. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Informații despre admitere (inclusiv numărul de locuri) găsiți și la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/