Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat: planurile de învățământ și fișele disciplinelor (2020-2021)

Complemente de Știința Calculatoarelor - Complements of Computer Science

Plan de învățământ Complemente de Știința Calculatoarelor (2020 - 2021)

La anul 1, sem 2 se alege o disciplină opțională, oricare dintre cele de la pozițiile 9.10 – 9.17. Se completează cererea de mai jos și se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) sau se trimite prin e-mail la adresa înaintea începerii anului universitar.

Cerere opționale an 1 master CSC

La anul 2, sem 3 se aleg 3 discipline opționale, câte una din fiecare pachet opțional, a câte 6 credite fiecare. Se completează cererea de mai jos și se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) sau se trimite prin e-mail la adresa înaintea începerii anului universitar. Atenție la disciplinele care se dublează, să nu fie bifate de mai multe ori!

Cerere opționale an 2 master CSC

 

Inginerie Software - Software Engineering

Plan de învățământ Inginerie Software (2020 - 2021)

 

Inteligență și Viziune Artificială - Artificial Intelligence and Vision

Plan de învățământ Inteligență și Viziune Artificială (2020 - 2021)

 

Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite - Communication Networks and Distributed Systems

Plan de învățământ Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (2020 - 2021)

 

Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul - Information and Computing System Security

Plan de învățământ Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (2020 - 2021)

 

Tehnologia Informației în Economie - Information Technology applied in Economics

Plan de învățământ Tehnologia Informației în Economie (2020 - 2021)