Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat: planurile de învățământ și fișele disciplinelor (2020-2021)

Complemente de Știința Calculatoarelor - Complements of Computer Science

Plan de învățământ Complemente de Știința Calculatoarelor (2020 - 2021)

La anul 1, sem 2 se alege o disciplină opțională, oricare dintre cele de la pozițiile 9.10 – 9.17. Se completează cererea de mai jos și se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) sau se trimite prin e-mail la adresa înaintea începerii anului universitar.

Cerere opționale an 1 master CSC

La anul 2, sem 3 se aleg 3 discipline opționale, câte una din fiecare pachet opțional, a câte 6 credite fiecare. Se completează cererea de mai jos și se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) sau se trimite prin e-mail la adresa înaintea începerii anului universitar. Atenție la disciplinele care se dublează, să nu fie bifate de mai multe ori!

Cerere opționale an 2 master CSC

Fise de disciplina an 1

1. Bazele arhitecturilor de calculatoare
2. Programarea calculatoarelor
3. Baze de date
4. Statistica si probabilitati
5. Practica 1
 sem. 2
6. Bazele programarii OO
7. Structuri de date si algoritmi
8. Proiectare software
9.10 Sisteme bazate pe cunostinte
9.11 Administrarea retelelor de calculatoare
9.12 Dezvoltarea aplicatiilor WEB
9.13 Procesarea imaginilor
9.14 Securitatea sistemelor si aplicatiilor
9.15 Tehnologii Wireless si dispozitive mobile
9.16 Sisteme de operare
9.17 Tehnici de programare fundamentale
10. Practica 2

 

Fise de disciplina an 2

11. Algoritmi fundamentali
12. Retele de calculatoare
13.1 Informatica industriala
13.2 Tehnologii multimedia
13.3 Proiectarea interfetelor utilizator
13.4 Sisteme distribuite
14.1 Administrarea Sistemelor de Operare
14.2 Sisteme de recunoastere a formelor
14.3 Administrarea bazelor de date
15.1 Administrarea bazelor de date~1
15.2 Sisteme distribuite~1
15.3 Inteligenta Artificiala
15.4 Administrarea Sistemelor de Operare~1
16. Etica si integritate academica
 sem. 2
17. Practica de cercetare
18. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
19. Elaborarea lucrarii de disertatie

 

Inginerie Software - Software Engineering

Plan de învățământ Inginerie Software (2020 - 2021)

Fise de disciplina an 1

1.1 Sisteme de Agenti Inteligenti
1.2 Interfata Om Calculator
1.3 Sisteme de Calcul Dedicate
2. Retele de Calculatoare
3. Sisteme Distribuite
4. Viziune Artificiala
5. Proiect IS 1
6. Activitate de Cercetare 1
 sem. 2
7.1 Statistica si Probabilitati
7.2 Limbaje si Sisteme de Tipuri
7.3 Algoritmi si Calculabilitate
8.1 Sisteme Interactive
8.2 Informatica Industriala
8.3 Proiectare folosind Tehnologia FPGA
9. Managementul Proiectelor
10. Procesarea fluxurilor de date in sisteme distribuite pe scara larga
11. Proiect IS 2
12. Activitate de Cercetare 2

 

Fise de disciplina an 2

13. Ingineria Programarii
14. Fiabilitatea Programelor
15. Sisteme Tranzactionale
16. Etica si integritate academica
17. Proiect IS 3
18. Activitate de Cercetare 3
 sem. 2
19. Practica de cercetare
20. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
21. Elaborare lucrare de disertatie
22. Sustinere lucrare de disertatie

 

Inteligență și Viziune Artificială - Artificial Intelligence and Vision

Plan de învățământ Inteligență și Viziune Artificială (2020 - 2021)

Fise de disciplina an 1

1.1 Sisteme de Agenti Inteligenti
1.2 Interfata Om Calculator
1.3 Sisteme de Calcul Dedicate
2. Retele de Calculatoare
3. Sisteme Distribuite
4. Viziune Artificiala
5. Proiect IVA 1
6. Activitate de Cercetare 1
 sem. 2
7.1 Statistica si Probabilitati
7.2 Limbaje si Sisteme de Tipuri
7.3 Algoritmi si Calculabilitate
8.1 Sisteme Interactive
8.2 Informatica Industriala
8.3 Proiectare folosind Tehnologia FPGA
9. Web Semantic si Agenti
10. Viziune Artificiala pentru Roboti Mobili
11. Proiect IVA 2
12. Activitate de Cercetare 2

 

Fise de disciplina an 2

13. Ingineria Programarii
14. Prelucrarea limbajului natural
15. Realitate Virtuala
16. Etica si integritate academica
17. Proiect IVA 3
18. Activitate de Cercetare 3
 sem. 2
19. Practica de cercetare
20. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
21. Elaborare lucrare de disertatie
22. Sustinere lucrare de disertatie

 

Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite - Communication Networks and Distributed Systems

Plan de învățământ Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (2020 - 2021)

Fise de disciplina an 1

1.1 Sisteme de Agenti Inteligenti
1.2 Interfata Om Calculator
1.3 Sisteme de Calcul Dedicate
2. Retele de Calculatoare
3. Sisteme Distribuite
4. Viziune Artificiala
5. Proiect RCSD 1
6. Activitate de Cercetare 1
 sem. 2
7.1 Statistica si Probabilitati
7.2 Limbaje si Sisteme de Tipuri
7.3 Algoritmi si Calculabilitate
8.1 Sisteme Interactive
8.2 Informatica Industriala
8.3 Proiectare folosind Tehnologia FPGA
9. Comunicatii Wireless si Mobile
10. Servicii si Aplicatii in Cloud
11. Proiect RCSD 2
12. Activitate de Cercetare 2

 

Fise de disciplina an 2

13. Ingineria Programarii
14. Securitatea Informatiei
15. Sisteme Digitale de Comunicatii
16. Etica si integritate academica
17. Proiect RCSD 3
18. Activitate de Cercetare 3
 sem. 2
19. Practica de cercetare
20. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
21. Elaborare lucrare de disertatie
22. Sustinere lucrare de disertatie

 

Tehnologia Informației în Economie - Information Technology in Economics

Plan de învățământ Tehnologia Informației în Economie (2020 - 2021)

Fise de disciplina an 1

1. Ingineria Programarii
2. Retele de Calculatoare
3. Sisteme Distribuite
4. Bazele Economiei
5. Proiect TIE 1
6. Activitate de Cercetare 1
 sem. 2
7. Statistica si probabilitati
8. Baze de date
9. Managementul Proiectelor
10. Modelarea proceselor de business
11. Proiect TIE 2
12. Activitate de Cercetare 2

 

Fise de disciplina an 2

13. Tehnologii Web pentru e-business
14. Data warehouse si Business Intelligence
15. Proiectarea si Integrarea sistemelor informatice
16. Etica si integritate academica
17. Proiect TIE 3
18. Activitate de Cercetare 3
 sem. 2
19. Practica de cercetare
20. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
21. Elaborare lucrare de disertatie
22. Sustinere lucrare de disertatie