Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat - sesiunea de admitere septembrie 2021

Ultima actualizare: 17.09.2021, ora 15:00

Rezultate finale sesiunea septembrie - 17 septembrie 2021

Admisi - ordonare pe specializari (dupa medie)

Admisi - candidati internationali

Eliminati

IMPORTANT!

Candidatii admisi la masterul COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC) trebuie sa completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 20.09.2021 Cerere optionale an 1 master CSC

Candidatii admisi la specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD), trebuie sa completeze cererea pentru cursurile optionale si sa o trimita prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, pana in data de 20.09.2021 Cerere optiuni master - 2021 - 2022

15 septembrie 2021: Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 14 septembrie 2021 rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

Rezultate inițiale admitere master sesiunea 14 septembrie 2021

Admisi - ordonare pe specializari dupa medie

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

 

Calendar admitere master – SEPTEMBRIE 2021

Inscrieri: 7 - 13 septembrie 2021, pana la ora 14.00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu : 14 septembrie 2021 conform programarii afisate pe site după perioada de înscriere

Afisare rezultate : 14 septembrie 2021 (seara)

Contestatii: 15 septembrie 2021 (până la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail: contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 15 septembrie 2021 dupa ora 13.00

Afisare rezultate dupa contestatii: 15 septembrie 2021 (seara)

Confirmarea locurilor: 16 – 17 septembrie, între orele 9-13 sala M04 (str. Barițiu nr. 26-28 Cluj-Napoca)

Afisarea rezultatelor finala din sesiunea de toamna: 17 septembrie (seara)

Modalitatea de desfășurare a interviului:

Pe planificarea interviurilor (care va fi postată în 13.09.2021, dupa ora 17.00), fiecărei comisii îi va fi asociat un link pentru meeting-ul corespunzător. Vă rugăm accesați doar link-ul comisiei la care sunteți asignați și să fiți pregătiți să intrați în ordinea planificată. Va trebui să aveți camera și microfonul activate. Interviurile vor fi înregistrate.

Vă rugăm ca, atunci când accesați link-ul meeting-ului, să vă asigurați că v-ați introdus numele real, ca să poată vedea secretarul comisiei că sunteți prezenți și să vă poată accepta în meeting la momentul potrivit. Trebuie să aveți pregătit actul de identitate pentru identificare. De asemenea, să aveți cât mai la îndemână documentul cu propunerea de proiect, ca să puteți răspunde la întrebările asupra lui. După ce sunteți acceptat în meeting și vă prezentați, vă rugăm să arătați la cameră actul de identitate, apoi veți răspunde la întrebările comisiei, iar la încheierea interviului veți ieși din meeting.

Planificare interviu - Comisia 1 + QR

Planificare interviu - Comisia 2 + QR

Planificare interviu - Comisia 3 + QR

Planificare interviu - Comisia 4 + QR

Planificare interviu - Comisia 5 + QR

Planificare interviu - Comisia 6 + QR

Planificare interviu - Comisia 7 + QR

Pentru confirmări (16 și 17 septembrie între orele 9-13 sala M04), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele încărcate pe platforma online, în original (sau copii legalizate pe care le veți lăsa la dosar), astfel:

  • certificat de naștere și carte de identitate – pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a celor listate din platformă
  • adeverința medicală
  • declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România
  • alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz)
  • în plus, 2 poze ¾ cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)

2. Candidații declarați admiși la buget vor aduce în plus diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original (promoția curentă).

3. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1:

  • vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 200 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este nereturnabilă.
  • vor aduce copie după adeverința de absolvire (absolvenții UTCN), dacă în momentul înscrierii au încărcat online doar declarația că vor aduce adeverința la confirmarea locului

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

Dacă absolvenții din sesiunea de licențe - toamna ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

  • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.