Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat - sesiunea de admitere septembrie 2019

Ultima actualizare: 18.09.2019, 4:00 PM

Formulare

  1. Cerere de înscriere
  2. Propunere de proiect
  3. Regulament admitere master
  4. Metodologie admitere master Facultatea de Automatică și Calculatoare

Programe de studiu

Complemente de Știința Calculatoarelor
Inginerie Software
Inteligență și Viziune Artificială
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul
Tehnologia Informației în Economie

Calendar admitere sesiunea septembrie 2019


Perioada de înscriere şi de depunere a propunerii de proiect:
12 septembrie 2019, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;

  • în intervalul 9:00 - 12:00 dosarele se depun în sala M03
  • taxa de admitere se plătește la caseria de pe strada Daicoviciu
  • candidații care nu sunt absolvenți UTC-N trebuie să treacă mai întâi pe la Secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare, sala 45

Interviu:
13 septembrie 2019, conform planificării afișate după perioada de înscriere (sală, oră);

Afișarea rezultatelor:
13 septembrie 2019 (seara);

Depunerea contestațiilor:
16 septembrie 2019 între orele 9-13, la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;

Soluționarea contestațiilor:
16 septembrie 2019, după ora 13;

Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor:
16 septembrie 2019 (seara);

Confirmarea locurilor:
17 - 18 septembrie 2019 între orele 9-13, la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

Afișarea rezultatelor finale din sesiunea din toamnă:
18 septembrie 2019 (seara).

Cifre de scolarizare rămase după sesiunea de admitere IULIE 2019

Planificare interviuri admitere master - 13 septembrie 2019

Rezultate admitere master sesiunea septembrie 2019, 13.09.2018

Admiși – lista completă ordonare alfabetică – 13.09.2019
Rezultate etnici români
RESPINȘI ÎN AȘTEPTARE
RESPINȘI DEFINITIV

16 septembrie 2019: Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 13 septembrie 2019 rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

IMPORTANT !!!
Vă rugăm să confirmați locurile până în 18 septembrie 2019, în sala M04, în intervalul orar 9.00 – 13.00. Confirmarea locului la buget se face prin depunerea la dosar a diplomei de licență în original, iar locul la plată cu dovada achitării taxei de 500 lei (parte din taxa de școlarizare).
În absența confirmării, locul se pierde.

Rezultate finale admitere master sesiunea septembrie 2019, 18.09.2019

Admiși – lista completă ordonare alfabetică – 18.09.2019
Rezultate etnici români
Etnici români în așteptare
RETRAȘI
RESPINȘI

IMPORTANT PT CANDIDAȚII ADMIȘI LA COMPLEMENTE DE ȘTIINȚA CALCULATOARELOR (CSC)
Trebuie să se completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplină opțională, cerere care se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare sau se trimite prin e-mail pe adresa înaintea începerii anului universitar Cerere opționale an 1 master CSC