Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat: planurile de învățământ și fișele disciplinelor (2017-2018)

Complemente de Știința Calculatoarelor - Complements of Computer Science

Plan de învățământ Complemente de Știința Calculatoarelor (2017-2018)

La anul 1, sem 2 se alege o disciplină opțională, oricare dintre cele de la pozițiile 9.10 – 9.17. Se completează cererea de mai jos și se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) înaintea începerii anului universitar.

Cerere opționale an 1 master CSC

La anul 2, sem 3 se aleg 3 discipline opționale, oricare dintre cele de la pozitiile 12.1 – 14.3, a câte 7 credite fiecare. Se completează cererea de mai jos și se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) înaintea începerii anului universitar.

Cerere opționale an 2 master CSC

Fișe discipline an 1_sem 1_CSC
Fișe discipline an 1_sem 2_CSC
Fișe discipline an 2_sem 3_CSC
Fișe discipline an 2_sem 4_CSC