Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Scurtă descriere a Departamentului Calculatoare din cadrul UTCN

Departamentul de Calculatoare, ca parte a Facultății de Automatică și Calculatoare și a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, oferă studii superioare și desfășoară activități de cercetare și dezvoltare competitive în domenii precum ştiinţa calculatoarelor, informaticăa, comunicaţii digitale și tehnologia informației.

Personalul academic al al departamentului nostru (aproximativ 60 de persoane) oferă o gamă largă de cursuri, de la cele fundamentale cum ar fi Arhitectura  calculatoarelor, Programare, Algoritmi și structuri de date, Sisteme de operare sau Baze de date, către cele de specialitate, cum ar fi Proiectare cu microprocesoare, Inginerie software, Rețele de calculatoare, Programarea orientată pe obiecte, Inteligență artificială, Prelucrarea imaginilor si recunoaşterea formelor, Programarea distribuită, Arhitecturi paralele, Informatică industrială și altele.

În conformitate cu acordul de la Bolognia, departamentul nostru oferă educație pe trei cicluri / niveluri academice:

  • studii de licență în două specializări: Calculatoare (limba română și limba engleză) și Tehnologia informației (limba română) – durata 4 ani (8 semestre)
  • studii de masterat în 6 specializări: Complemente de ştiinţa calculatoarelor (CSC), Inginerie Software (IS), Inteligență și Viziune artificială (IVA), Rețele de Calculatoare și Sisteme Distribuite (RCSD), Securitatea informaţiilor şi a sistemelor de calcul (SISC), Tehnologia informației în economie (TIE) – durata 2 ani (4 semestre)
  • studii doctorale în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei - durata 3 ani.

În afară de programele de studiu obișnuite, oferim și cursuri în cadrul programelor de "învățare continuă" (cunoscute și sub denumirea de studii post-universitare) în domeniul rețelelor de calculatoare al securității și al programării. Avem aproximativ 2000 de studenți înscriși în diferitele programe de studii.

Programele noastre de studii sunt conforme cu recomandările organizației internationale ACM (American Computing Machinery) și sunt similare cu programele de studii oferite de alte universități din România și Europa. Lista ocupațiilor vizate, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, poate fi consultată aici.

Membrii departamentului nostru organizați în laboratoarele de cercetare sunt, de asemenea, implicați într-o serie de proiecte de cercetare și dezvoltare care acoperă cele mai importante tendințe din domeniu, cum ar fi: prelucrarea imaginilor și recunoașterea formelor, conducerea autonomă, aplicații de inteligență artificială, sisteme distribuite și cloud computing, eficiență energetică în centre de date, data mining și extragere de cunoștințe, detectare și prevenire a virușilor, sisteme computerizate dedicate și încorporate, proiectare FPGA, aplicații industriale, proiectarea rețelelor de calculatoare, grafică computerizată, procesarea imaginilor satelitare, sisteme și dispozitive informatice medicale și multe altele. Majoritatea rezultatelor obținute în aceste domenii au fost dezvoltate în mai multe proiecte naționale și internaționale, în colaborare cu universități de prestigiu sau companii reprezentative.

Departamentul nostru este dedicat calității, inovării și competitivității în educație și cercetare.