Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Admitere doctorat 2021

Informații suplimentare sunt diponibile la adresa: http://iosud.utcluj.ro/admitere.html.