Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat: planurile de învățământ și fișele disciplinelor (2021-2022)

Complemente de Știința Calculatoarelor - Complements of Computer Science

Plan de învățământ Complemente de Știința Calculatoarelor (2021 - 2022)

La anul 1, sem 2 se alege o disciplină opțională, oricare dintre cele de la pozițiile 9.10 – 9.17. Se completează cererea de mai jos și se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) sau se trimite prin e-mail la adresa până în data de 24.09.2021.

Cerere opționale an 1 master CSC

La anul 2, sem 3 se aleg 3 discipline opționale, câte una din fiecare pachet opțional, a câte 6 credite fiecare. Se completează cererea de mai jos și se depune la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) sau se trimite prin e-mail la adresa până în data de 24.09.2021. Atenție la disciplinele care se dublează, să nu fie bifate de mai multe ori!

Cerere opționale an 2 master CSC

Fise de disciplina an 1

1. Bazele arhitecturilor de calculatoare
2. Programarea calculatoarelor
3. Baze de date
4. Statistica si probabilitati
5. Practica 1
 sem. 2
6. Bazele programarii OO
7. Structuri de date si algoritmi
8. Proiectare software
9.10 Sisteme bazate pe cunostinte
9.11 Administrarea retelelor de calculatoare
9.12 Dezvoltarea aplicatiilor WEB
9.13 Procesarea imaginilor
9.14 Securitatea sistemelor si aplicatiilor
9.15 Tehnologii Wireless si dispozitive mobile
9.16 Sisteme de operare
9.17 Tehnici de programare fundamentale
10. Practica 2

 

Fise de disciplina an 2

11. Algoritmi fundamentali
12. Retele de calculatoare
13.1 Informatica industriala
13.2 Tehnologii multimedia
13.3 Proiectarea interfetelor utilizator
13.4 Sisteme distribuite
14.1 Administrarea Sistemelor de Operare
14.2 Sisteme de recunoastere a formelor
14.3 Administrarea bazelor de date
15.1 Administrarea bazelor de date~1
15.2 Sisteme distribuite~1
15.3 Inteligenta Artificiala
15.4 Administrarea Sistemelor de Operare~1
16. Etica si integritate academica
 sem. 2
17. Practica de cercetare
18. Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
19. Elaborarea lucrarii de disertatie