Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat - sesiunea de admitere iulie 2022

Ultima actualizare: 22.07.2022, ora 17:00

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

Rezultate finale admitere master sesiunea iulie - 22.07.2022

Admisi - ordonare pe specializari

Eliminati

IMPORTANT!

Candidatii admisi la masterul COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC) trebuie sa completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 10.09.2022 Cerere optionale an 1 master CSC

Candidatii admisi la specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD), trebuie sa completeze cererea pentru cursurile optionale si sa o trimita prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, pana in data de 10.09.2022 Cerere optiuni master - 2022 - 2023

 

Pentru confirmarea locului (21 și 22 iulie între orele 8-14 sala M04, Barițiu 28, Cluj-Napoca), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele pe care le-au încărcat pe platforma online, în original (sau copii legalizate pe care le veți lăsa la dosar), astfel:
  1. certificat de naștere și carte de identitate – originalul acestora este necesar pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a celor listate din platformă (deci nu sunt necesare copii legalizate în acest caz)
  2. adeverința medicală în original (nu o poză a documentului)
  3. declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România - în original, nu o poză a documentului
  4. alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz) - în original, nu poze ale documentelor
  5. în plus, 2 poze ¾ ale candidatului, cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 2. Candidații declarați admiși la buget vor aduce în plus diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original (promoția curentă).
 3. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1:
  1. vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP) (conform https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe)
  2. vor aduce copie după adeverința de absolvire (absolvenții UTCN), dacă în momentul înscrierii au încărcat online doar declarația că vor aduce adeverința la confirmarea locului

20 iulie 2022: Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 19 iulie 2022 rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

Rezultate inițiale admitere master sesiunea iulie - 18.07.2022

Admiși - ordonare pe specializări
Eliminați

Planificare interviu admitere master - 18.07.2022

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Calendar admitere master

Inscrierea : 12 – 14 iulie 2022, pana la ora 14.00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu : 18 iulie conform programării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate : 18 – 19 iulie

Contestatii: 20 iulie (până la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 20 iulie dupa ora 13.00

Afișare rezultate dupa contestatii: 20 iulie (seara)

Confirmarea locurilor: 21 – 22 iulie, între orele 8-14 sala M04 (str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 22 iulie (seara)

Confirmarea locurilor ocupate dupa glisari: pana in 26.08.2022, la secretariatul Facultatii AC.

NEW!

În atenția absolvenților Facultății AC care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2022:

Adeverințele de absolvire se pot ridica de la secretariat începând de astăzi, 12 iulie 2022, după programul secretariatului Facultății, conform anunțului de pe site: https://ac.utcluj.ro/anunt/in-atentia-absolventilor-2022-licenta-si-master.html . Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atasat.

Vă recomandăm să finalizați înscrierea la master până miercuri 13 iulie, întrucât în 14 iulie este ultima zi de înscrieri, până la ora 14, și tot în 14 iulie este și Festivitatea de Absolvire.

Felicitări absolvenților și mult succes la admitere!

Acte necesare pentru înscriere, conform cu Art. 3.5 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023 (a se consulta și pagina https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#modalitate-admitere):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atasat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) (numai pentru promoții anterioare);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Informații desprea admitere sunt disponibile și la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/