Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Studii de masterat - sesiunea de absolvire iulie 2021

Ultima actualizare: 08.07.2021

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de inscrierea, predarea și susținerea examenului de disertație!

- Înscrierea online pe site-ul Departamentului de Informatică al UTC-N (websinu.utcluj.ro): 29.06 - 06.07.2021

- Predarea on-line a lucrărilor la secretarii de comisii: 29.06 - 06.07.2021, până la ora 23:59

- Predarea on-line a sintezei lucrării la secretarii de comisii: 29.06 - 06.07.2021, până la ora 23.59

- Susținerea on-site (față in față) a lucrării de disertație: 9 iulie 2021

Metodologie privind susținerea lucrării de disertație

Din cauza contextului epidemiologic, copierea fișierelor (pdf sau Powerpoint) corespunzătoare prezentărilor studenților pe calculatorul dedicat prezentărilor din sala de susținere, se va face de către secretarul de comisie, nu de către fiecare absolvent.
Ca urmare, absolvenții trebuie să încarce pe moodle fișierul cu prezentarea, în secțiunea corespunzătoare (“Încărcare prezentare”), până cel târziu cu o oră înaintea sesiunii în care prezintă.
Nu se acceptă să aduceți prezentarea pe stick!

Reguli de respectat pentru susținere

NOTĂ: Studenții care participă în alte țări la programe internaționale sau prezintă o dovadă medicală validă că nu se pot prezenta fizic la susținerea disertației, pot susține on-line cu acordul președintelui comisiei. Absolventul aflat într-o astfel de situație va trebui să trimită pe adresa de mail Iulia.Costin@cs.utcluj.ro până în 6 iulie, după caz, dovada medicală sau documentul pe baza căruia participă la programul respectiv, și să menționeze că solicită să susțină lucrarea online.

NOTA: In sesiunea din iulie 2021 NU se predau lucrările în format tipărit!

Șablon lucrare disertație*: doc LaTex
Model copertă (română): pdf
Model copertă (englezã): pdf
Model sinteză (română): doc
Model sinteză (engleză): doc

* Șabloanele de redactare ale lucrării de disertație au fost actualizate cu noul antet UTCN!

Comisii absolvire master 2020-2021

Programare susținere disertație comisia TIE și CSC

Programare susținere disertație comisia IVA

Programare susținere disertație comisia IS

Programare susținere disertație comisia RCSD

Programare susținere disertație comisia SISC și IC