Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Anunt Burse DeepMind

Stimati studenti,

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare anunță în cadrul parteneriatului cu DeepMind, lider mondial în cercetarea inteligenței artificiale, concursul pentru acordarea a două burse DeepMind pentru anii universitari 2020-2022.

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să fie rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene
  • Să fie studenți-masteranzi anul I în cadrul programului de master IVA – Inteligență și Viziune Artificială
  • Să facă parte din mediul sub-reprezentat în cadrul Inteligenței Artificiale al persoanelor de sex feminin
  • Nota obținută la examenul de licență să fie peste 9 (nouă)

Cei care sunt interesați și îndeplinesc condițiile de mai sus sunt rugați să trimită un CV și o scrisoare de intenție pe adresa de email: Sergiu.Nedevschi@cs.utcluj.ro până în data de 12.10.2020.

Selecția candidaților și interviul cu aceștia se va desfășura în data de 13 Octombrie 2020 de la ora 9 pe TEAMS prin intermediul unei platforme online. Afisarea rezultatului se va face pe site-ul departamentului de calculatoare (http://cs.utcluj.ro).

Eventuale contestatii se vor accepta in termen de 24 ore.

Coordonator program IVA

Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi

Cluj-Napoca, 05.10.2020

Anunt concurs burse DeepMind

Prezentare burse DeepMind

 

Go back