Contact

Departamentul Calculatoare
Str. G. Barițiu nr. 28, 400027 Cluj-Napoca, România

Director departament - Sala C9, Telefon: +40-(0)264-202389
Secretariat - Sala M04, Telefon: +40-(0)264-401221

Anunt Concurs bursa KEG

ANUNT DE ORGANIZARE CONCURS BURSA DE CERCETARE STIINTIFICA

PENTRU STUDENTI DOCTORANZI

In cadrul grupului de cercetare KEG (https://keg.utcluj.ro/ ) din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se anunţă concurs pentru desemnarea unui student doctorand care va primi o bursă în cuantum de 1000 euro lunar în primul an şi 1250 euro lunar în următorii doi ani, pentru realizarea de activităţi de cercetare pe teme de prelucrarea limbajului natural, în cadrul grupului.

Inscrierea se face până în data de 26.10.2023 prin e-mail la Rodica.Potolea@cs.utcluj.ro , proba de concurs constând din interviu în data de 27.10.2023.

Va fi respectată metodologia de atribuire a burselor de cercetare ştiinţifică aprobată în Consiliul de Administraţie al UTCN din data de 03.02.2015.

Responsabil stiintific

Prof.dr.ing. Rodica Potolea

Anunt

Metodologie acordare burse

Go back